Home

Budownictwo jest jednym  z największych sektorów gospodarki w każdym kraju. Roczny obrót realizowany przez tę gałąź gospodarki to blisko ponad 900 bilionów Euro. Dodatkowo w branży znajduje zatrudnienie znaczna ilość pracowników, a wskaźnik tego zatrudnienia wpływa na ogólny kształt poziomu zatrudnienia w poszczególnych krajach.

Budownictwo to także najdynamiczniej zmieniająca się branża zarówno pod kątem ilości zatrudnienia, jak też wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Niestety nieodłączną cechą branży jest także duża wypadkowość. Rocznie około 800 000 robotników ulega wypadkom w pracy, a blisko 1000 odnosi śmiertelne obrażenia.  Ponadto charakter pracy niekorzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia pracowników w postaci nadmiernej ekspozycji na działanie czynników naturalnych, hałasu, problemów z drogami oddechowymi etc.

Deadly construction superintendent in helmet

W Polsce, rocznie średnio 120 przypadków śmiertelnych notuje się na placach budów.  Jednakowoż liczba ta z roku na rok maleje. Dzieje się tak dlatego, że coraz większy nacisk kładziony jest na kwestie bezpieczeństwa. Inicjatywa ta wychodzi już nie tylko od strony publicznej, jako obligatoryjne działanie, ale już sami wykonawcy rozpoczęli działać w takim kierunku, aby zminimalizować do zera wypadkowość na budowach.

Takim przykładem działania jest Porozumienie dla bezpieczeństwa  w budownictwie www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

Porozumienie aktywnie wspierało Konsorcjum SERIO w pracach nad kursem.

logo 1

Aplikacja SERIO skierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesie budowlanym. Celem działania jest promocja BHP i uwrażliwienie ludzi na niebezpieczeństwo czyhające na nich podczas codziennej pracy.

Celem projektu było przedstawienie  zarówno dobrych, jak i złych praktyk, stworzenie praktycznie użytecznego materiału szkoleniowego oraz wyrobienie w użytkownikach nawyku bezpiecznego myślenia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.