Home

Avrupa’da inşaat sektörü, 900 milyar EURO’yu aşan yıllık cirosu ile en önemli istihdamı sağlayan, her ülkenin ekonomisindeki en büyük sektörlerden biridir. Sanayinin doğası gereği yapılan işte tehlike vardır ; yılda binden fazla işçi ölmekte ve 800.000 ‘den fazla işçi ciddi şekilde yaralanmaktadır.

Deadly construction superintendent in helmet

Yaklaşık yılda 600.000 işçi şantiyede asbest ile temas etmek zorunda kalmaktadır; İnşaat işçilerinin hemen hemen yarısı kas-iskelet sistemi ( boyun, sırt ve omuz ) sorunları rapor etmekte ve sürekli tekrarlanan gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme kaybı da yaygındır.

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, her yıl 1.2 milyon insan meslek hastalıkları ve endüstriyel kazalardan dolayı ölmektedir. Polonya’da yaklaşık her yıl 120 can kaybı özellikle endüstri sektöründe yeni olan kişilerden olmaktadır. Ancak, 2013 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre daha az kazanın kayıtlı olduğu görülmektedir. Bu da  mesleki Sağlık & Güvenlik konularında kaliteyi arttırmak için alınan önlemlerin işe yaradığını  göstermektedir.

Polonyalı İnşaat Sanayicileri İşverenler Derneği (SERIO proje koordinatörü), diğer şirketler ve yetkililer ile birlikte Polonyada inşaat sektöründe Sağlık & Güvenlik konusundaki statükoyu geliştirmek için tasarlanmış bir dizi etkinliğe katılmaktadırlar.

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

logo 1

SERIO projesi inşaat sektöründeki tüm paydaşlar için tasarlanmıştır.Amaç endüstri genelinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını teşvik etmek ve daha güvenli, sağlıklı ve daha üretken bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

SERIO Projesinin amacı, mümkün olduğunca çok sayıda, Avrupadaki ​​Sağlık & Güvenlik deneyimlerini ve iyi uygulamalarını bir araya getirerek, inşaat işçileri için erişilebilir multimedya eğitim uygulaması oluşturmaktır. SERIO konsorsiyumu çalışmalarını, proje ortaklarının tecrübelerine ve diğer ülkelerde sunulan Sağlık & Güvenlik konusunda gelişim sağlayacak çözümlere dayandırmak istemektedirler.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, orada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.