Wstępne testowanie aplikacji SERIO

W listopadzie 2014 roku zakończyło się wstępne testowanie aplikacji SERIO. Testy wypadły pomyślnie, aplikacja została dobrze przyjęta przez użytkowników. Wszelkie uwagi oraz propozycje poprawek zostały umieszczone w Raporcie.

W ciągu następnego roku będą trwały prace nad stworzeniem pełnego szkolenia SERIO z uwzględnieniem poprawek i sugestii ze strony potencjalnych użytkowników.