Idea projektu

Projekt SERIO 2013-1-PL1-LEO05- Wzmocnienie umiejętności pracowników budowlanych w ramach BHP przy użyciu multimedialnego szkolenia opartego na przykładach zaczerpniętych z życia codziennego rozpoczął się w marcu 2014 a zakończył w lutym 2016 roku.

Celem projektu było stworzenie aplikacji dotyczącej szkolenia z zakresu BHP. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne – tablety, smartfony (Android OS).

Aplikację można ściągną z Google Play.

SERIO skierowane jest na  aktywną metodę uczenia się. Aplikacja SERIO zawiera praktyczne przykłady reakcji na niebezpieczeństwa, prezentuje niebezpieczne sytuacje, ostrzega przed zagrożeniami, uczy reagowania i bezpiecznego myślenia.

  •  Aplikacja SERIO – poziom A2 EQF
  • Zakres kursu – cztery moduły podzielone na piętnaście lekcji
  • Dzięki aplikacji użytkownicy mają możliwość w „bezpieczny” sposób zmierzyć się z problematycznymi sytuacjami i rozwiązać podane zadania.

SERIO WP_pl

Celem projektu jest zminimalizowanie do zera wypadków zdarzających się na placach budów, rozwinięcie u pracowników zdolności „bezpiecznego myślenia i reagowania”, stworzenie atrakcyjnego narzędzia wspierającego szkolenie BHP oraz wypracowanie nawyku traktowania spraw BHP jako potrzebnych niż jako „zło konieczne”.

SERIO jako aplikacja na urządzenia mobile ma być czymś na kształt podręcznego przewodnika/szkolenia w którym użytkownik będzie miał możliwość znalezienia odpowiedzi i informacji na temat zasad BHP oraz działania według zasad zrównoważonego budownictwa.

Aby efektywniej oddziaływać na wyobraźnię użytkowników SERIO składa się  z materiałów zaczerpniętych z życia codziennego: zdjęcia, dokumenty, przykłady, opisy zdarzeń etc. Stąd konsorcjum przed przystąpieniem do pisania projektu poprosiło o wsparcie firm z sektora budowlanego oraz organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.