Proje Genel Bilgileri

2013-1-PL1-LEO05-37526 nolu SERIO projesi, Avrupa’da inşaat çalışanlarının iş güvenliği amacıyla çağdaş cihazların kullanımıyla çalışma esnasında meydana gelen olaylara dayalı multimedya eğitimin oluşturulması yoluyla Sağlık ve Güvenlik konusunda kalifikasyonlarını geliştirme ve güçlendirme konusunda 2 yıl sürecek bir proje olup, Mart 2014’te başlamıştır ve Sağlık ve Güvenlik kuralları konusunda mobil telefonlar için uygulama geliştirecektir. SERIO uygulaması tüm mobil cihazlar, tabletler ve akıllı telefonlarda  (Android OS) kullanılabilir olacaktır.

SERIO Projenin temel amacı, kullanıcıların Sağlık ve Güvenlik konularındaki alışkanlıklarını ve davranışlarını iyi yönde geliştirmektir.

Slajd1

SERIO uygulaması bağımsız bir eğitim aracı olarak ya da zorunlu Sağlık & Güvenlik eğitimi sırasında tamamlayıcı bir araç olarak kullanılacaktır.

SERIO uygulaması inşaat personeli için daha çekici ve anlaşılır bir şekilde Sağlık & Güvenlik sorunları sunarak formal olmayan öğrenme sağlar.

SERIO uygulaması yazılı metin ve tanımlardan ziyade daha çok grafik, resim, işaret ve fotoğrafların üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu projeyi daha anlaşılır ve projeye dahil olmayan diğer ülkelerin temsilcileri için daha erişilebilir yapacaktır.

Mümkün olduğunca gerçek uygulamalar yapmak için, gerçek fotoğraf ve malzemeler kullanılarak güçlü bir vurgu yapılacaktır.

SERIO projesinin hedefleri şunlardır:

  •  Sağlık & Güvenlik konularının daha hızlı ve kolay anlaşılmasını sağlayan bir uygulama oluşturmak,
  •  Resimler, sesler, animasyonlar, örnekler ve kısa filmler de dahil olmak üzere, uygulama için uyarlanmış bir eğitim metodolojinin oluşturulması,
  •  Avrupa’da şantiyelerde Sağlık & Güvenlik uygulamalarını geliştirmek,
  •  Avrupa Birliğinde işgücü hareketliliğini arttırmaktır.

SERIO uygulaması sıkıca inşaat sektörüne odaklanmıştır.Program, mesleki bilgiler ve Sağlık & Güvenlik yönetmeliklerinden oluşmaktadır. Sağlık & Güvenlik konusundaki bu tür eğitimler, önemli ölçüde kullanıcıların kendi yeterliliklerini, hareketliliklerini ve işyerindeki güvenliklerini artırmada yardımcı olacaktır.

SERIO eğitimi sırasında kazanılan bilgi de, inşaat çalışanlarının Sağlık & Güvenlik konusundaki yetkinliklerinin artırılması yönünde önemli bir etkiye sahip olabilir.